Covid-19

I löpar-PM och på denna sida kommer vi beskriva de åtgärder som vi arrangörer kommer vidta för att minsken för smittspridning samt vad vi förväntar oss av er deltagare. Mer information kommer…